lottery logo
ຊື່ຮ້ານ ເບີໂທລະສັບ ທີ່ຕັ້ງ ແຜນທີ່
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 515151 ທີ່ຢູ່:ຊັ້ນ5, ທາດຫຼວງສະແຄວ໌ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 020 78485959 ບ້ານໄຊມຸງຄຸນ, ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ແຂວງບໍແກ້ວ 020 58679444 ບ້ານໃຫ່ຍຫ້ວຍຊາຍໃຕ້, ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
ແຂວງຫຼວງພະບາງ 020 55571559 ບ້ານວຽງໄຊ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ແຂວງຄຳມ່ວນ 020 57279262 ບ້ານສົມສະໜຸກ, ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄຳມ່ວນ
ແຂວງຫຼວງນຳ້ທາ 020 92527290 ບ້ານນາຫອມ, ເມືອງຫຼວງນຳ້ທາ, ແຂວງຫຼວງນຳ້ທາ
ແຂວງຈຳປາສັກ 030 4745761 ບັານໂພນໄຊ, ນະຄອນປາກເຊ , ແຂວງຈຳປາສັກ