lottery logo
ແມ່ບົດ ຫວຍແຮັບ 5/45 ຈະໄດ້ໂຈະການພີມຈຳໜ່າຍຊົ່ວຄາວ ວັນທີ 2022-09-18

ຫວຍແຮັບ 5/45 ຈະໄດ້ໂຈະການພີມຈຳໜ່າຍຊົ່ວຄາວ

ກ່ອນໜ້ານີ້ ບໍ່ມີບົດຄວາມຕໍ່ໄປ
ຕໍ່ໄປ ຫວຍ ແຮັບປີ້ 5/45 ແຈັກພັອດແຕກອິກແລ້ວ. ພາຍຫຼັງເປີດຈຳໜ່າຍກໍມີຜູ່ໂຊກດີຄົນທີ 2 ທີ່ຖືກລາງວັນທີ 1 ມູນຄ່າ 1.